VSO, TSO & BSO


perlei1Buitenschoolse opvang
Samen spelen, ontdekken, grenzen leren kennen, je gewaardeerd voelen, vriendschappen sluiten. Kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen.

Kinderopvang Perlei is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Wij bieden voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang, buitenschoolse opvang en opvang in vakanties.

Het is een plek waar voor ieder kind wat te beleven is. De pedagogisch medewerkers plannen iedere dag verschillende activiteiten: sport en spel, knutselen, toneel, muziek en nog veel meer.

Maar kinderen kunnen zich ook lekker met een boek terugtrekken in een hoekje. Want voorop staat dat buitenschoolse opvang voor kinderen vrije tijd moet zijn. Dat wil zeggen dat bijna alles mag en niets moet.

Als de kinderen uit school komen wordt er gezamenlijk wat gegeten en gedronken. Er wordt gezellig gekletst over alles wat de kinderen bezig houdt. Na het tafelmoment kunnen kinderen kiezen wat ze willen doen. Er is keuze uit meerdere activiteiten of vrij spel. Door middel van een themamap hebben de kinderen keuze en inbreng in de activiteiten. Om de zes weken wordt het thema gewisseld.

Buitenspelen wordt erg veel gedaan en gestimuleerd. We hebben de ruimte van het grote schoolplein tot onze beschikking, leuk buitenspeelgoed en een panakooi voor de actieve voetballers.

Tijdens vakanties wordt er altijd een leuk aanbod aan activiteiten aangeboden en er worden leuke uitstapjes gedaan.

Voorschoolse opvang
Elke dag van 7.00 uur tot 8.30 uur

Tussenschoolse opvang
Elke schooldag tussen de middag. 12.00-13.00 uur

Dit wordt begeleid door gediplomeerde leidsters en ondersteund door vaste vrijwilligers.

Informatiepakketten voor BSO en TSO zijn verkrijgbaar op school, het kinderdagverblijf en de BSO.
perlei2Contactpersoon BSO en TSO: Sharona Zuur
Telefoonnummer Kinderopvang Perlei: 0619040113

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.ko-perlei.nl