Groep 1/2 geel

De leerkrachten van groep geel zijn: Juf Mariëlle en Juf Mia.

Hoe ziet een dag van groep 1 en 2 eruit?
We beginnen ’s morgens om half negen. De ouders brengen de kinderen naar binnen en op hun plaatsen liggen werkjes klaar waarmee ze zelfstandig kunnen gaan werken. Vaak helpen de ouders hun kinderen even op gang en nemen daarna afscheid.

Grote kring:
Om negen uur gaan de kinderen opruimen en begint de grote kring met de dagopening. En er staat nu ook een taal- of reken activiteit op het programma.fotogroep1-2
Bij taal moet u denken aan bijvoorbeeld rijm – en raadselspelletjes, voorlezen,
prentenboeken, woord- en klankspelletjes, de lettertafel inrichten etc….

fotogroep1-2-2
Onder rekenspelletjes verstaan we sorteren en vergelijken, meten,
tel spelletjes en eenvoudige rekenhandelingen uitspelen met voorwerpen. Bijvoorbeeld: hoeveelheden erbij en eraf etc….

Werkles:
De kinderen gaan werken en spelen in de hoeken. Via het taken-en keuzebord weten de fotogroep1-2-3kinderen wat de keuzemogelijkheden zijn deze dag. Ze plaatsen hun eigen naamkaartje gericht bij een taakje of spelmateriaal. We leren de kinderen zo zelfstandig mogelijk te werken en te spelen. Als dat goed gaat heeft juf tijd voor een kleine kring waar ze kinderen helpt met extra zorg of een extra uitdaging!

Voorlezen/fruit eten:
fotogroep1-2-4De kinderen nemen van huis een bakje fruit en een beker drinken mee naar school. We gaan nu met z’n allen weer in de grote kring zitten om samen te eten. Tijdens het fruiteten lezen we voor of we bekijken op het digibord een filmpje over een bepaald onderwerp.


Spel en beweging:

De kinderen zijn nu echt toe aan beweging. Als het weer goed is spelen ze meestal buiten op het plein en in de zandbak met karren , fietsjes, scheppen en zandbakmateriaal. Bij slecht weer maken we gebruik van het speellokaal. We kunnen dan kiezen uit vrij spelen, spellessen en gymlessen met klim en klautermateriaal.

Voordat we samen in de klas een broodje eten, doen we nog een kort verhaaltje, spelletje of een terugblik op de ochtend.fotogroep1-2-5

De middag:
Na de lunch beginnen we weer in de grote kring. De ene keer met muziek en de andere keer met een taalactiviteit.
Daarna volgt de werkles en we sluiten af met spel en beweging.
De schooldag zit erop en de kinderen gaan naar huis.

D.O.R.R.
fotogroep1-2-6
Wij volgen de ontwikkeling van de kleuters met het observatiesysteem van D.O.R.R. (Dagelijks Observeren Rapporteren Registreren) Dagelijks houden we bij hoe de kinderen werken, spelen en leren. Op deze manier weten wij wat de kinderen nodig hebben zodat wij les activiteiten kunnen aanbieden die passen bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van het kind.