Groep 3

nieuws uit de groep

Ze krijgen les van:
Juf Klara Schöller

Bij ons in groep 3 ligt de nadruk op het leren lezen, schrijven en rekenen.fotogroep3

Voor het lezen gebruiken we de methode ‘Veilig leren lezen’.
Deze methode maakt gebruik van thema’s om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.  Bij elk thema horen structuurwoorden waaraan de nieuwe letters gekoppeld zijn. In kern 1 leren we bijvoorbeeld de woorden; ik, maan, roos, vis, sok, aan, pen, en.
fotogroep3-1
Daaraan koppelen we de letters; i, m, r, v, s, aa, p, e.
Door regelmatig herhalen van de letters en het maken van oefeningen met de woorden, hopen we dat deze letters en woorden blijven hangen en dat ze deze kunnen gebruiken om nieuwe woorden te maken. Om het vlot lezen goed onder de knie te krijgen, wordt er geoefend in de Veilig en Vlot boekjes. Rijtjes met woorden die steeds een beetje veranderen. Herhalen is het recept om het vlot lezen te leren. Uiteraard krijgen de leerlingen ook de kans om te lezen in verschillende soorten boekjes en wordt er voorgelezen door de leerkrachten. Op deze manier hopen wij dat de kinderen plezier krijgen en houden in het lezen en dat ze tijdens het voorlezen leren van de leerkracht. Wij lezen vaak ‘voordoend’ voor. Zo leren de kinderen de denkstrategieën die horen bij begrijpend lezen en woordenschat.

Voor het schrijven gebruiken we de methode ‘Pennenstreken’
fotogroep3-2Deze methode sluit aan bij de leesmethode, zodat de kinderen al gauw de geleerde letters kunnen schrijven. Zo kunnen ze ook in het werkboekje de schrijfletters oefenen.
Dubbel oefenen dus, zowel in het schrijf- als het werkboekje van lezen!
In het begin van groep 3 leren we de schrijfletters aan. Halverwege het schooljaar leren ze deze letters ook aan elkaar te schrijven.

Onze rekenmethode heet ‘De wereld in getallen’
Deze methode heeft een duidelijke opbouw, waardoor alle belangrijke onderdelen veelvuldig aan bod komen. We werken vooral aan de volgende dingen; getalbegrip, herkennen en fotogroep3-3schrijven van de cijfers, tellen en springen op de getallenlijn, splitsen en automatiseren tot en met 10.

Om de kinderen te helpen met het begrijpen van deze opgaven, maken we gebruik van verschillende hulpmiddelen waaronder een rekenrek, een kralenketting en blokjes.

fotogroep3-4fotogroep3-5fotogroep3-6

Naast deze bovenstaande vakken besteden we ook aandacht aan wereldoriëntatie en creatieve vakken. Dit doen we meestal in de middaguren.

Bij ‘Leefstijl’ werken we samen met de kinderen aan een veilig sociaal klimaat in de klas en in de school. We laten zien hoe je op verschillende manieren om kunt gaan met situaties die je tegenkomt en spelen dit ook uit. Zo zien ze dat je iets ook anders aan kunt pakken en dat iedereen een eigen denkwijze kan en mag hebben.

Voor muziek hebben we wel een methode, (‘Moet je doen’), maar die wordt niet volledig gevolgd. Deze methode gebruiken we als leidraad om alle onderdelen aan bod te laten komen. De muzieklessen sluiten vooral aan bij de dingen die op dat moment leven bij de kinderen of waar we mee aan het werken zijn. Dit geldt ook voor tekenen en handvaardigheid. De leerkrachten bedenken werkjes waar de kinderen gebruik moeten maken van verschillende materialen en technieken.

In het blokboek verkeer worden de kinderen ‘meegenomen’ naar verschillende verkeerssituaties die ze zo maar in het echt tegen kunnen komen. Door het maken van de vragen en het samen bespreken leren ze hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer.

Naast de lessen in de klas wordt er ook gegymd in groep 3. Eén keer in de week wordt er les gegeven door juf Esther, de vakleerkracht. De andere keer wordt de les gegeven door één van de eigen leerkrachten. Als het mooi weer is, kan het ook gebeuren dat we nog even lekker buiten gaan spelen.

Dit is wat we doen bij ons in groep 3. We hopen dat u een beeld heeft gekregen van het reilen en zeilen in onze groep.