Groep 4

nieuws uit de groep

Zij krijgen les van:
Juf Janny Betten

 

 

Welke vakken worden er gegeven?fotogroep4

 

 

 

 

 

 

 

Estafettelezen
fotogroep4-1

4 lessen in de week van 45 minuten.
Intensieve leeslessen met veel lezen in tweetallen of in kleine groepjes. Technisch leesniveau verhogend, maar ook veel aandacht voor woordenschat.

Boeken verslinden
fotogroep4-23x per week een half uur tijd om boeken te verslinden. Extra leesbegeleiding door juf. Maatjes lezen op niveau, oefenen op tempolezen.
Daarna keuze uit: 
Stillezen in eigen leesboek of informatief boek. Eigen boeken/verhalen schrijven.
Eigen gedichten schrijven.
Gelezen boeken beoordelen.
Vanaf januari ook het maken van een werkstuk

fotogroep4-3Rekenen

Automatiseren tot 10 (binnen 3 sec. het antwoord kunnen geven)
Sommen tot 20
De tafels tot 10
Klokkijken, digitaal en analoog: hele uren, halve uren en kwartieren.
Meten/wegen/geld
Sommen tot 100
Getallenlijn tot 1000
Uitleg in 3 niveau’s:
fotogroep4-4
3-ster: korte uitleg, zelfstandig aan het werk.
Plustaak en rekentijgers.
2-ster: normale uitleg, zelfstandig aan het werk met takenboek.
1-ster: verlengde uitleg, zelfstandig aan het werk op basisniveau.
Wanneer nodig extra instructie.
fotogroep4-5

We maken veel gebruik van de lessen en materialen van de methode “Met sprongen vooruit”.

Taal

Taal actief 4

peter_pf-taalactief-940x626
fotogroep4-6

 

Veel aandacht voor woordenschat,
zinsopbouw, verhalen maken. Eerste half jaar voornamelijk in het werkboek, vanaf de herfstvakantie gaan we steeds meer lessen in het taalschrift maken.

 

 


fotogroep4-7
Spelling

Onder andere: aai, ooi, oei.
-eer, -oor, -eur.
-echt, -acht, -ocht, -ucht, -icht.
Nu, na, nee
torren – toren woorden

Elke maandag een dictee,
3 x per week 5-woordendictee uit de
categorieën die nog niet worden beheerst.

Elke week 2 spellinglessen, in het werkboek en samen oefenen.

 

Schrijven

fotogroep4-9

fotogroep4-8

Dit jaar leren we de hoofdletters.
In de klas hangt de kalender. Zodra het kind de hoofdletter kan schrijven, mag hij/zij deze gebruiken.

 

 

Coöperatieve werkvormen:
fotogroep4-10
samen werken, van elkaar leren,
overleggen, discussiëren.
Hiernaast één van de werkvormen:

placematfotogroep4-11
Weektaak:
Na de herfstvakantie
Leren plannen, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen werk.

 

 

Gymnastiek

fotogroep4-12
Dinsdagmiddag toestellen.
Vrijdagmorgen spelles door juf of buiten spelen.

 

 

Creatieve vakken

Maandag- en donderdagmiddag is het tijd voor creatieve vakken.

Leefstijl

fotogroep4-13Elke woensdag zijn de lessen leefstijl.
Maar natuurlijk zijn we elke dag met
onze ‘leefstijl’ bezig.  De volgende thema’s komen aan bod:
de sfeer in de groep
communicatie
gevoelens

zelfvertrouwen
iedereen anders, allemaal gelijk.

Onze klassenouders zijn:

fotogroep4-14Jolanda Scholten en Marjan Westenbrink zijn de klassenouders van groep 4.
Zij zijn contactpersonen als het gaat om
hulp bij activiteiten, zoals de schoolbieb
klaarmaken voor de boekenweek, meehelpen
met sportdagen e.d.

Ook dit jaar plannen we weer een aantal
leuke excursies. Later meer info hierover.

 

fotogroep4-15Voor vragen over schoolse zaken fotogroep4-16
of als uw kind iets
wil laten zien
kunt u na
schooltijd
altijd even
binnenkomen
of een afspraak maken.