Groep 4

nieuws uit de groep

Zij krijgen les van:
Juf Janny Betten

Welke vakken worden er gegeven?fotogroep4

Estafettelezen
fotogroep4-1

4 lessen in de week van 45 minuten.
Intensieve leeslessen met veel lezen in tweetallen of in kleine groepjes. Technisch leesniveau verhogend, maar ook veel aandacht voor woordenschat.

Boeken verslinden
fotogroep4-23x per week een half uur tijd om boeken te verslinden. Extra leesbegeleiding door juf. Maatjes lezen op niveau, oefenen op tempolezen.
Daarna keuze uit: 
Stillezen in eigen leesboek of informatief boek. Eigen boeken/verhalen schrijven.
Eigen gedichten schrijven.
Gelezen boeken beoordelen.
Vanaf januari ook het maken van een werkstuk

fotogroep4-3Rekenen

Automatiseren tot 10 (binnen 3 sec. het antwoord kunnen geven)
Sommen tot 20
De tafels tot 10
Klokkijken, digitaal en analoog: hele uren, halve uren en kwartieren.
Meten/wegen/geld
Sommen tot 100
Getallenlijn tot 1000
Uitleg in 3 niveau’s:
fotogroep4-4
3-ster: korte uitleg, zelfstandig aan het werk.
Plustaak en rekentijgers.
2-ster: normale uitleg, zelfstandig aan het werk met takenboek.
1-ster: verlengde uitleg, zelfstandig aan het werk op basisniveau.
Wanneer nodig extra instructie.
fotogroep4-5

We maken veel gebruik van de lessen en materialen van de methode “Met sprongen vooruit”.

Taal

Taal actief 4

peter_pf-taalactief-940x626
fotogroep4-6

Veel aandacht voor woordenschat,
zinsopbouw, verhalen maken. Eerste half jaar voornamelijk in het werkboek, vanaf de herfstvakantie gaan we steeds meer lessen in het taalschrift maken.


fotogroep4-7
Spelling

Onder andere: aai, ooi, oei.
-eer, -oor, -eur.
-echt, -acht, -ocht, -ucht, -icht.
Nu, na, nee
torren – toren woorden

Elke maandag een dictee,
3 x per week 5-woordendictee uit de
categorieën die nog niet worden beheerst.

Elke week 2 spellinglessen, in het werkboek en samen oefenen.

Schrijven

fotogroep4-9

fotogroep4-8

Dit jaar leren we de hoofdletters.
In de klas hangt de kalender. Zodra het kind de hoofdletter kan schrijven, mag hij/zij deze gebruiken.

Coöperatieve werkvormen:
fotogroep4-10
samen werken, van elkaar leren,
overleggen, discussiëren.
Hiernaast één van de werkvormen:

placematfotogroep4-11
Weektaak:
Na de herfstvakantie
Leren plannen, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen werk.

Gymnastiek

fotogroep4-12
Woensdag van juf Esther.
Vrijdagmorgen spelles door juf.

Creatieve vakken

Maandag- en donderdagmiddag is het tijd voor creatieve vakken.

Leefstijl

fotogroep4-13Elke woensdag zijn de lessen leefstijl.
Maar natuurlijk zijn we elke dag met
onze ‘leefstijl’ bezig.  De volgende thema’s komen aan bod:
de sfeer in de groep
communicatie
gevoelens

zelfvertrouwen
iedereen anders, allemaal gelijk.

fotogroep4-15Voor vragen over schoolse zaken fotogroep4-16
of als uw kind iets
wil laten zien
kunt u na
schooltijd
altijd even
binnenkomen
of een afspraak maken.