Groep 5

Zij krijgen les van:
Juf Inge Steyvers en Juf Miriam Meezen

Onder andere komen in groep 5 aan de orde:

Rekenennieuws uit de groep

oriëntatie op de getallen t/m 1000
optellen en aftrekken t/m 1000
vermenigvuldigen en delen:
–  tafels van 7, 8 en 9
– automatiseren van alle tafels
Geld: 
– gepast betalen en teruggeven t/m 100
Tijd:
-kloktijden (dialoog en digitaal, tot op de minuut)
– tijdsduur (van 9.45 uur tot 10.05 uur)
Meten:fotogroep3-3
– meter, centimeter en kilometer
– oppervlakte en omtrek
– kilogram en gram
– liter en milliliter
Meetkunde:
– symmetrie
– vogelvluchtperspectief
– plattegronden en schaal
Diversen:
– diagrammen lezen, interpreteren en samenstellen van een staafgrafiek.

Taal
(o.a.)
naamwoorden en naamwoordgroepenpeter_pf-taalactief-940x626

 • alfabetiseren
 • hoofdletters, puntkomma, vraagteken en uitroepteken

Spelling

 • ge-, be-, ver- woorden (‘gevangen’)
 • ingewikkelde verkleinwoorden (‘spinnetje’)
 • a, o, u, ee achteraan (‘zebra’)
 • gesloten lekkergreep (‘torren’)
 • samengestelde woorden (‘zwembroek’)
 • ingewikkelde samengestelde woorden (‘stripboek’)
 • f/v, s/z (‘golf / golven’)
 • -ig (‘dertig’)
 • -lijk (‘heerlijk’)
 • ’s in meervouden (‘opa’s’)
 • ’s vooraan (’s avonds’)
 • i als ie (‘dirigent’)

 Begrijpend Lezen (Nieuwsbegrip)

 • inhoud voorspellen
 • voorkennis activeren
 • doel, structuur en vorm van de tekst herkennen
 • tekst interpreteren
 • samenvatten
 • tekst beoordelen
 • reflectie leesgedrag