Groep 6

Zij krijgen les van:
Juf Roelie Kamps

Wat doen we in groep 6?nieuws uit de groep

 • Rekenen
 • Taal
 • Spelling
 • Estafette lezen
 • Begrijpend lezen
 • Aardrijkskunde
 • Natuur
 • Geschiedenis
 • Schrijven
 • Verkeer
 • Gymnastiek/muziek/tekenen/handvaardigheid
 • Leefstijl

Rekenen:

 • Getalbegrip t/m 100.000
 • Cijferend optellen en aftrekken t/m 100.000
 • Vermenigvuldigen (blijvende aandacht voor de automatisering van de tafels t/m 10)
 • Delen (delen met rest)
 • Kommagetallen bij geld, lengte, inhoud en gewicht
 • Breuken
 • Geld
 • Tijd (analoog en digitaal)
 • Meten (lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht)
 • Meetkunde (bouwsels, windroos)
 • Extra oefenstof op de computer

fotogroep6-6

Taal:

De leerstof van de methode Taal op Maat :

 • Spreken/luisteren
 • Woordenschat
 • Taalbeschouwing (bijv. onderwerp en persoonsvorm, gebruik hoofdletter, komma, punt, vraag-en uitroepteken, aanhalingstekens en sluittekens)
 • Stellen (bijv. verhalen, brieven en bijschriften schrijven)

 

Spelling:peter_pf-taalactief-940x626

 • Woorden met een lange klank (toren)
 • Woorden met een korte klank (torren)
 • De stam van een werkwoord is de ik-vorm
 • Werkwoorden in de tegenwoordige tijd (t.t.)
 • Woorden die eindigen op –elen, -eren, -enen (knabbelen)
 • Woorden die eindigen op –erd of –aard (honderd)
 • Bij deze woorden hoor je wel een korte klinker, maar je schrijft toch maar één medeklinker (papegaai)
 • Woorden die je met een c schrijft, maar klinken als een s (citroen)
 • Woorden die je met een c schrijft, maar klinken als een k (clown)
 • Woorden die eindigen op –tie (politie)
 • Werkwoorden in de verleden tijd (v.t. zwak)
 • Woorden die eindigen op –heid (gladheid)
 • Woorden die eindigen op –teit (majesteit)
 • Woorden met –isch (telefonisch)

 

Estafette lezen:

 • 3x per week is er Estafette lezen
 • De kinderen leren eerst correct lezen, waarna ze hun leessnelheid verhogen om vlot en vloeiend te leren lezen
 • Bij de methode horen de toetsen vloeiend en vlot
  spelling6-10spelling6-11

Begrijpend lezen:

 • 2x per week doen wij m.b.v. de digitale methode ‘Leeslink’ begrijpend lezen
  spelling6-12

Aardrijkskunde, natuur,geschiedenis:

 • spelling6-13De zaken van Zwijsen is een digitale methode voor de zaakvakken:
 • vWereldzaken (Aardrijkskunde)
 • vNatuurzaken (Natuur)
 • Tijdzaken (geschiedenis

 

 

 

Overige vakken:

 • Schrijven
 • Verkeer (op voeten en fietsen van VVN)
 • Gymnastiek (2x per week op dinsdag en vrijdag)
 • Muziek
 • Tekenen en handvaardigheid
 • Leefstijl (methode voor sociale en emotionele ontwikkeling)

Zelfstandig werken:

spelling6-14

 

Spreekbeurt:

Informatie voor het houden van een SPREEKBEURT in groep 6

Het kiezen van een onderwerp:
In groep 6 mag je kiezen waar je je spreekbeurt over houdt. Kies iets wat jij leuk of interessant vindt.

Hoe ga je het aanpakken
Verzamel voldoende informatie (in boeken, op internet, vraag informatie aan bij een winkel / museum)
 Maak een verhaal
– Zoek uit welke informatie je wel / niet kunt gebruiken.
– In welke stukken ga je je spreekbeurt verdelen?
– Wat wil je eerst vertellen, wat daarna? Denk goed na over de volgorde.
– Voeg alle informatie samen tot één verhaal.
– Maak nu een apart lijstje met de belangrijkste sleutelwoorden of hoofdzinnen uit jouw      verhaal.
Gouden tip: Maak bij deze sleutelwoorden kleine tekeningetjes. Je kan het verhaal dan veel    beter onthouden en het is gewoon leuk!
Bedenk wat je de klas wilt laten zien (een voorwerp, foto’s, een kort filmpje)
Oefen je spreekbeurt.

Voor wie houd je een spreekbeurt? Jouw publiek bestaat uit jouw klasgenootjes en de juf. De taal die je gebruikt moet begrijpelijk zijn, moeilijke woorden moet je vermijden of uitleggen.
Tip: Het is leuk als je de klas bij jouw onderwerp betrekt. Doe bijvoorbeeld aan het einde (kort)  een klein onderzoekje of testje met hen.
Op welke manier ga jij jouw spreekbeurt houden? Straks sta je voor de klas. Zenuwachtig zijn hoort daar gewoon bij. Je mag jouw lijstje met sleutelwoorden / hoofdzinnen en tekeningetjes gerust voor je houden. Misschien heb je zo vaak geoefend dat je het papiertje bijna niet meer nodig hebt… Je hebt dan goed de tijd om de klas in te kijken. Praat rustig en met een duidelijke stem. Je hebt je goed voorbereid en jij gaat een hartstikke leuke spreekbeurt houden.

Veel plezier bij het voorbereiden van je spreekbeurt!