Groep 8

nieuws uit de groepZij krijgen les van:
Juf Ellen Smid en Juf Ellen Schuur

 

Maandagochtend…. “stillezen”groep8-4

 

groep8-5

 

Juf Marijke geeft HVO op de maandag ochtend. Hierbij maakt ze ook gebruik van de methode “Leefstijl”

 

 

 

 

 

Juf Esther voor gym op dinsdaggroep8-8

groep8-6

groep8-7

KLASSENOUDERS

Liesbeth Derksen en Gerianne Wubs

Eind september/ begin oktober

 • Gesprekken met ouders van kinderen die eventueel aangemeld zouden kunnen worden voor onderzoek voor LWOO (leerwegondersteunend onderwijs)

Begin november

onderzoek LWOO (uitslag in dec)
(er komen hierna nog twee gelegenheden voor dit onderzoek)

Voorlichtings/verdiepingsavonden voor ouders en leerlingen:
 Esdal Vakcollege, Weerdingestraat Emmen
Esdal  College Oosterstraat Emmen
Esdal College Boermarkeweg Emmen
Esdal College Borger
AOC Terra
Hondsrug College
Carmel College

November

 •  oudergesprekken met daarin een voorlopig kijkadvies (20 minuten)
  (Voorlopig kijkadvies is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem van groep 6 t/m 8 en op observaties van ons op wijze van leren in de klas.)

Januari, februari, maart

groep8-9Open dagen VO voor ouders en leerlingen
groep 8:

Esdal locatie Boermarkeweg (tl-havo)
Esdal locatie Oosterstraat (havo-vwo)
Esdal locatie Weerdingestraat(vakcollege    bovenbouw)
Esdal locatie Oosterstraat(gymnasium)

AOC Terra Emmen  (vmbo en Het Groene Lyceum

Esdal locatie Borger (vmbo-havo)
Carmel College
Hondsrug College

groep8-10 groep8-11 groep8-12 groep8-13

Maart

 • oudergesprekken:  advies Voortgezet Onderwijs (week 11)
 • Kopie ID-kaart op school inleveren.
  Wij melden de kinderen vóór 1 april aan.

April

Dinsdag 18 t/m donderdag 20  april : 2016  CITO – eindtoets

groep8-14 * schriftelijk:
– Eindtoets basis
– kijkadvies tl/havo/vwo
– Eindtoets niveau
-kijkadvies bb/kb

 * computer:
– kinderen met  paspoort  dyslexie (luisterversie cd)
– inhaaltoets i.v.m ziekte o.i.d.groep8-15

 

 

 

 

 

Uitnodiging aan ouders: “werkbespreking” musical

 • i.v.m. decor, kleding, enz.
 • schriftelijk verkeersexamen

Half mei

uitslag CITO – eindtoets   (Soms aanvullend onderzoek nodig)

groep8-16

Mei / Juni

 • Verkeersexamen:  praktijk kan ook nog in april zijn.
 • leerkrachten V.O. komen hier op school met ons over hun toekomstige leerlingen praten.
 • Kinderen worden op hun nieuwe school uitgenodigd voor een eerste kennismaking.

Juli

 • Donderdag 13 juli: musical
 • Woensdag 19 juli:  afscheid groep 8 (Poolshoogte)
 • Donderdag 21 juli: laatste schooldag -vossenjacht

Juli / Augustus

groep8-17 groep8-18

 6 weken vakantie                      maar dan……naar het VO

Noord Nederlands Orkest