Kalender

Deze kalender wordt in dit schooljaar verder aangevuld met activiteiten die nu nog niet bekend zijn. De app Parro is altijd up-to-date. Laatste update van deze: 27-03-2022

In de nieuwsbrief wordt maandelijks meer informatie verstrekt over de te naderen activiteiten.

Wijzigingen voorbehouden.