Obs de Weiert

8 september 2020

Om vast te stellen of uw kind thuis moet blijven, hanteren wij de beslisboom. Meer uitleg hierover en maatregelen voor thuisonderwijs leest u in nieuwsbrief 2.