Stichting Derdengelden

De stichting derdengelden van o.b.s. de Weiert beheert de inkomsten van derden (bijvoorbeeld ouderbijdragen en sponsorgelden) en financiert hiermee verschillende activiteiten voor onze kinderen, zoals vieringen, schoolreizen en bijzondere uitgaven ten gunste van de school.

De bestuurssamenstelling van de Stichting Derdengelden van o.b.s. De Weiert is na overleg tussen OR, MR en de schoolleider in het najaar 2020 gewijzigd en daarmee in lijn met de statuten. Het bestuur van de stichting wordt ingevuld door 2 afgevaardigden van de OR (Henk Jan Klinkhamer en Bjorn Cramer) en de 1 afgevaardigde van de MR (Jorien Blaauw).

Binnen de Stichting Derdengelden zijn de bestuurstaken als volgt verdeeld: Voorzitter: Henk Jan Penningmeester: Bjorn Secretaris: Jorien