KDV

Kinderdagverblijf

Kinderopvang Perlei is een kleinschalig kinderdagverblijf gevestigd in basisschool de Weiert in Odoorn. Wij zijn samen met de school, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal een kindcentrum wat alles te bieden heeft voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Per 1 september 2012 hebben wij de deuren geopend van ons kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Onze groepsruimte is volledig omgebouwd tot een prachtig kinderdagverblijf waar kinderen zich fijn voelen en met plezier naar toe komen. Wij bieden plek aan 12 kinderen per dag. We bieden maandag tot en met vrijdag opvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar.perlei1

Kinderdagverblijf  Perlei is een gezellige en zonnige plek, waar kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. We werken kindvolgend, zodat er rekening wordt gehouden met de behoeften van ieder kind.  Wij proberen een warme en huiselijke sfeer te creëren, een plek waar ieder kind zich prettig en veilig voelt. We werken met vaste groep pedagogisch medewerkers die flexibel inzetbaar zijn zodat er geen vreemde gezichten op de groep staan.

We werken met de VVE methode Puk en Ko. Dit totaalprogramma heeft als hoofddoel gesteld dat het kinderen een brede start in het onderwijs wil bieden om zo onderwijs achterstanden te voorkomen. De eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. Het programma werkt met 10 thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Het uitgangspunt is dat kinderen leren door te spelen. Het bevat thematische activiteiten die de pedagogisch medewerkers kunnen gebruiken op de verticale groep. Elk thema bevat activiteiten om in een grote groep, kleine groep of individueel uit te voeren. De activiteiten sluiten aan bij het dagritme op het kinderdagverblijf.

De groep heeft voor ieder leeftijdscategorie een divers  aanbod aan speelgoed en uitdagende materialen dat aansluit op de ontwikkeling en interesse van ieder kind. Het is voor ons mogelijk om het kind extra uitdaging te bieden als het daaraan toe is, en we kunnen altijd in overleg met de school of de peuterspeelzaal voor materiaal lenen wat nog meer aansluit op de behoefte van het kind.

We hebben 2 slaapkamers, een aparte verschoonruimte en een groepsruimte. De speelhal delen we met de peuterspeelzaal waar de kinderen heerlijk hun energie kwijt kunnen, met de fietsjes of loopauto’s kunnen spelen, en samen kunnen spelen met de kinderen van de peuterspeelzaal. Onze buitenspeelplaats nodigt kinderen uit om te kunnen rennen, fietsen, maar ook om rustig in de zandbak te kunnen spelen. We gaan elke dag even naar buiten aangepast aan de weersomstandigheden. Ook gaan we regelmatig wandelen, naar het bos of bij de geitjes kijken. De kinderen hebben de mogelijkheid om elk moment van de dag zelfstandig naar buiten te kunnen, via een groot raam is er altijd toezicht op de buitenspeelplaats.

Alle pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd, een mix van HBO en MBO4. Er worden regelmatig bijscholingscursussen gevolgd. Met het pedagogisch beleid en de best passende pedagogische begeleiding aan elk individueel kind, bieden wij hoogwaardig kwaliteit kinderopvang. Ons uitgangspunt is het spelenderwijs stimuleren van de algehele ontwikkeling van de kinderen, waarbij ieder kind centraal staat en als individu beschouwd wordt. Door uitdagend spelmateriaal en een breed aanbod van activiteiten, wordt ieder kind gestimuleerd een stapje verder te zetten in zijn ontwikkeling. Wij werken ontwikkelingsgericht en maken gebruik van observatielijsten van “zo doe ik” “zo praat ik” en “zo beweeg ik”.
perlei2Mocht U het leuk vinden om een kijkje te komen nemen bij ons, dan bent U van harte welkom. Kom langs, of bel gerust voor een rondleiding of voor meer informatie.

Contactpersoon Kinderdagverblijf: Marjan van Wijngaarden
Telefoonnummer Kinderopvang Perlei: 0619040113

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.ko-perlei.nl